Ceník

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na množství zpracovaných dokladů a náročnosti zpracované učetní agendy či daňové evidence.
Po prvním měsíci vedení účetnictví, je možné dohodnout paušální částku.

 

 

 

jednotka

Daňová evidence pro neplátce DPH:

 

 

 

 

dle počtu dokladů     Od

1.100,-

rok

 

 

 

 

Daňová evidence pro plátce DPH:

 

 

 

 

minimální sazba       Od

700,-

měsíc

 

Zaúčtování dokladu

15,-

 

 

za zaúčtování položky v bankovním výpisu

3,-

 

 

roční uzávěrka,daňové přiznání a výkazy na SP a ZP

1000,-

osoba

 

 

 

 

Účetnictví pro neplátce DPH :

minimální sazba       Od

800,-

měsíc

 

Zaúčtování dokladu

15,-

 

 

za zaúčtování položky v bankovním výpisu

3,-

 

 

roční uzávěrka včetně výkazů a daňového přiznání

1/12  z  roční fakturace min. 1.500,-

 

Účetnictví pro plátce DPH :

minimální sazba       Od

2000,-

měsíc

 

nad 50 řádek v deníku

15,-

řádek

 

roční uzávěrka včetně výkazů a daňového přiznání

1/12  z  roční fakturace  min. 1.500,-

 

Zastupování na úřadech :

 

 

 

 

dle náročnosti jednání

Od 250,- do 400,-

hodina

 

 

 

 

Zpracování mezd :

 

 

 

V ceně je zahrnuto měsíční vyhotovení přehledů pro SP a ZP, přihlášek  a odhlášek, výpočet a zaúčtování mezd. Zhotovení podkladů pro výplatu zaměstnanci a plateb daní a pojištění za zaměstnance. Příprava podkladů pro kontroly.

1 zaměstnanec

200,-

měsíc

 

1 x dohoda

100,-

měsíc

Daňové přiznání ze závislé činnosti

 

500,-

rok

Silniční daň:

 

300,-

rok

Daň z nemovitosti

 

500,-

rok=