Vedení účetnictví

Vedení účetnictví zajišujeme převážně v naší kanceláři. Konzultace a předávání dokladů, pokud nejsou předávány elektronicky - v místě podle dohody.

Můžete průběžně sledovat všechny přehledy a výstupy z účetnictví - výkazy, výši daní, případně rozúčtování dle středisek, zakázek nebo speciální členění nákladů, výnosů a pod.

Účetní práce provádíme komplexně, od kontroly formální správnosti dokladů, až po zhotovení přiznání DPH, kontrolních hlášení a roční uzávěrky. Vedeme účetnictví pro právnické a fyzické osoby dle platné české legislativy s důrazem na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizaci nároků na klientův čas a vynaložené náklady.

Klient vždy obdrží ucelený soubor dokladů obsahující:

  • účtovou osnovu
  • pokladní knihu
  • rozvahu
  • výsledovku
  • přehled neuhrazených faktur
  • účetní deník
  • pohyby účtů
  • záznamovou povinnost DPH
  • interní doklady