Daně

Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení. Samozřejmostí je sledování aktuálních daňových povinností klienta a včasná příprava a zasílání příkazů k úhradě na tyto daně.

  • dani z příjmů právnických osob
  • dani z příjmů fyzických osob
  • dani ze závislé činnosti
  • dani z přidané hodnoty
  • silniční dani
  • dani z nemovitostí
  • dani z převodu nemovitostí, dani darovací a dědické