Mzdy a personální poradenství

Obsahuje přehled mezd, výplatní pásky, přehledy pro správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovny, zákonné úrazové pojištění, zastupování klienta na příslušných úřadech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, brigády, evidenční listy důchodového pojištění, potvrzování výše příjmů, výpočet případných exekucí ze mzdy, výpočty náhrad mezd.

  • zpracování mzdové a personální agendy
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
  • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
  • zpracování vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
  • zhotovení evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance
  • zastupování na úřadech státní správy
  • průběžné poradenství v oblasti mzdové a personální

Podle potřeby zabezpečujeme i výplatu z vlastního běžného účtu, což umožňuje maximální utajení výše jednotlivých mezd.