Daňové evidence

Standardní součástí zpracování evidence je rovněž vyhotovení daňových přiznání a kontrolní hlášení pro plátce DPH. Další výstupy jsou zpracovávány dle dohody a potřeb zákazníka. Naše vedení daňové evidence splňuje všechny zákonné podmínky, bude kdykoliv použitelná při jednání s finanční správou, dle výsledků volíme možnosti uplatnění výdajů (paušál x skutečná výše).

Klient vždy obdrží ucelený soubor dokladů obsahující:

  • peněžní deník
  • pokladní knihu
  • přehled o příjmech a výdajích
  • přehled o majetku a závazcích
  • knihu pohledávek a závazků
  • záznamovou povinnost DPH